Earlier Artwork *Urval av mina tidigare konstverk

Nu finns ett urval av tidigare konstverk från 80-tal till 20-tal på hemsidan. Hoppas att ni gillar tillbakablicken 😊

I have updated the website with a selection of my earlier artwork from the 80’s to 20’s. Hope you will enjoy it 😊

This is the oldest of my artwork that I have kept, the oldest painting that is. I think I was eight years old when I painted it. * Denna är den äldsta av mina målningar som jag sparat. Jag tror att jag var åtta år när jag målade den.

Nyår *New Year

Nu lämnar jag detta år snart bakom mej. Minnestavla för min äldsta son Leo som gick bort i år tre veckor innan han skulle fyllt 20, i SUDEP (plötslig död pga epilepsi). Nu bor han i Sommarlandet. Akryl 40×60 cm.

Time to soon leave this year behind. Painting In loving memory of my son Leo who passed away in SUDEP this year three weeks before his 20th birthday. He is in the Summerlands now. Acrylics 40×60 cm.

I want to tell you more about me and my artwork

First of all – English is not my native language. This post took me some time to translate, and I hope everything comes across in the way I have intended it to 😊

För att läsa denna text på svenska – se inlägget innan.

What kind of art do I do?

You could say that I work with a mix of intuitive, figurative and processing creation. What’s most important for me when I am painting is emotion. I use different kind of motives as a tool for this, combined with a intuitive flow where I let my instincts take over in brushstrokes and putting on color, structures and how they integrate with each other. I don’t want my paintings to be to delicate, I strive to also be bold and to use large brushes.

How do I choose a motive?

The motive I paint gives clear or less clear context for the end result.
It is important to me to fall in love with the motive, it is what drives me to paint and continue from the start to finish. Often when I am painting I will encounter different passages in the process, some of them easier and some of them hard to go through.
To be in love with the motive helps me to continue through the rough passages.

Do I have an education?

I am what you call self-thought (at least that’s what we call it in Swedish),
but that is not entirely true I suppose. My mum used to draw with me right from the start as soon as I could sit up by myself and I have been drawing and painting ever since. My favorite motive as a three year old was pregnant ghosts. I don’t really know what the pregnancies were about, maybe I was fascinated by it, and The Canterville ghost was my favorite book at this time. As I recall my mum had to read it for me every night for months.
I have many creative relatives and several of them who were painting.
Mum, grandpa on my mothers side, grandma on my fathers side and my stephmum, in her youth.
My grandmother (mothers mother) was a very skilled seamstress and my grandfather (mothers father) also did photography, which I have too.

My background

I come from a politically influenced unconventional environment which offered contrast. It was partly a disfunctional environment but at the same time culture and values were very important. There was also periodically discussions of religion and conception of life. I am very thankful for what my parents gave in terms of literature, art and culture. I also sherish the values about all peoples ecual value and rights I grew up with.
At the same time there were alcoholism, addiction and also psychiatric illness. I have learned a lot from my background and it is my understanding that we are never fully educated in our personal growth, it is something that we need to continue with throughout life.
There has been several different periods in my creative journey. I have drawn a lot, tried different techniques and made my first painting on canvas when I was three years old. I did ceramics for a decade in my youth. I have educations in photography and graphics. Unfortunately I lost a lot of knowledge about photography when I was burned out during a couple of years. I also do some sewing, but I will never be a skilled seamstress as my gran. My artwork is what I always comes back to and I feel that I have found my expression.

Jag tänkte berätta lite mer om mej själv och min konst

*This post is really long so I am going to publish it in English separately.*

Vad gör jag för typ av konst?

Jag jobbar med en blandning av intuitivt, figurativt och bearbetande skapande skulle man kunna säga. Det viktigaste för mej att få fram när jag målar är känsla och jag använder olika motiv som redskap för detta i kombination med ett intuitivt flöde där jag låter mina instinkter ta över i hur jag för penseln och lägger på färger, strukturer och samspel mellan dessa. Jag strävar ofta efter att få in en del struktur och grövre moment, så att det inte blir för mycket ”finlir”. Använder gärna stora penslar.

Hur väljer jag motiv?


Motivet jag målar ger tydligare eller mindre tydliga ramar för slutresultatet. För mej är det viktigt att jag förälskar mej i motivet, det är detta som gör att jag blir motiverad att måla och fortsätta från start till mål. Ofta när jag målar så kommer jag till olika passager i processen där vissa är lättare och vissa är svårare. Att vara förälskad i motivet hjälper mej att fortsätta genom de svåra delarna tills det helt plötsligt kommer in en lätthet igen.

Har jag någon utbildning?

Jag är vad man brukar kalla självlärd, men det är inte riktigt sant då min mamma började rita med mig redan som litet barn, när jag kunde sitta själv. Jag har tecknat och målat sedan dess. Mitt favoritmotiv som 3-åring var gravida spöken. Jag vet inte riktigt vad graviditeterna handlade om, kanske var jag fascinerad av det, min favoritbok var Spöket på Canterville av Oscar Wilde. Mamma fick läsa denna för mig varje kväll i månader som jag minns det. Jag har flera kreativa människor som sysslat med bl a måleri i släkten. Mamma, morfar, farmor och även min bonusmamma när hon var ung. Min mormor var väldigt duktig på sömnad och min morfar sysslade även med foto, vilket jag också gjort.

Min bakgrund

Jag kommer från en politiskt influerad okonventionell bakgrund som bjöd på kontraster. Det var dels en dysfunktionell miljö, samtidigt som kultur och värderingar var väldigt viktiga. Religion och livsåskådning var också något som diskuterades under perioder. Jag är oerhört glad över de delar som mina föräldrar gav när det gäller litteratur, konst och annan kultur, samt värderingar där alla människors lika värde är kärnan. Samtidigt finns alkoholism/ beroendeproblematik och även psykisk sjukdom. Jag har lärt mig mycket av min bakgrund och jag tror att vi aldrig blir färdiga utan behöver och bör fortsätta utvecklas genom hela livet.
Jag har haft ett antal olika perioder i min skapande-resa. Jag har som sagt tecknat mycket, jag har provat flera olika tekniker och gjorde min första målning på duk när jag var tre år. Jag sysslade med keramik under ett decennium i min ungdom. Jag har utbildat mig inom grafik och foto. Tyvärr förlorade jag mycket kunskaper om fotografering då jag senare blev utbränd under ett par år. Jag syr även en del, även om jag aldrig kommer bli så skicklig på detta som min mormor. Det som jag hela tiden har kommit tillbaka till är konsten och jag upplever att jag numera har hittat mitt uttryck.