Målningar * Paintings

Jag målar numera huvudsakligen i akryl. Mina äldre målningar är huvudsakligen akvareller.

Nowdays I usually make acrylic paintings. My older paintings are for the most part made with water colour.

All my original paintings are available as artprints in various sizes and prices, made to order. (The art wall clock is not available as artprint.) * Alla mina målningar finns tillgängliga som konsttryck i olika storlekar och prisklasser, på beställning. (Konstväggklockan är inte tillgänglig som konsttryck.)

Visit my Etsyshop * Besök min Etsyshop * Free shipping https://www.etsy.com/se-en/shop/ThessaStenbergArt

Make sure to select ”all sections” to view all items. Buy 6 items get 20%

Detta är ett urval av mina konstverk, arbetar med att bygga upp galleriet. * This is a selection of my artwork, the gallery is a work in progress.

Follow the creation of my paintings in social media * Följ mitt skapande i sociala medier