Starting up new paintings

I am starting up a couple of new paintings and experimenting with hybrid structure paste (mixing homemade and bought etc.)

Jag startar upp ett par nya målningar och experimenterar med hybrid-strukturpasta – en blandning av hemmagjord och köpt.

I like to use untreated panels. You have to make sure to paint them on both sides so they don’t loose the shape. I also like to make edges for them, I think it gives a nice finish.

Jag gillar att använda obehandlade pannåer. Man måste vara noga med att måla båda sidor så att de inte bågnar. Jag gör även kanter vilket gör att de håller formen ännu bättre och jag tycker det blir snyggt.

I am not the most skilled “carpenter”, but it’s fun 😊 that’s what counts🌻. I don’t focus on making them perfect because it kills kreativity for me 🌻

Är inte den skickligaste “snickaren”, men det är kul 😊 det är det som räknas 🌻. Fokuserar aldrig på att det ska bli perfekt då det dödar kreativiteten för mej 🌻

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: